Asfalt

Asfalt på lange veier med pukk under

Asfalt på lange veier med pukk under

Hva er det å vite om veier?

Emnet veier blir vanligvis aldri egentlig snakket om. Dette er fordi folk ikke engang gir veier en ny tanke mesteparten av tiden. Veier blir vanligvis sett på som noe i bakgrunnen, noe som alltid er der. Det blir vanligvis tatt for gitt. Alle vet om veier på overflaten, men hvis du spurte folk noe om veier i detalj, vil de ikke kunne svare deg om pukk for eksempel er under veien.

Veier kommer overfor folk flest som veldig rett frem. Du legger et lag med skitt, deretter et lag med grus, deretter et lag med asfalt. Det høres ganske enkelt ut, men prosessen til dette er veldig vanskelig og krever mye ressurser. Det krever nødvendige råvarer, og de er alle nødvendige i veldig store mengder. Byggeprosessen krever også mange arbeidere som noen ganger sliter dag og natt.

Veier er meget kompliserte

Det er mye å vite om veier. For det første er hovedformålet med veier slik at folk lettere kan komme seg fra et sted til et annet. Hvis du ser tilbake til fortiden, vil du oppdage at de fleste steder ikke hadde veier slik vi kjenner dem i dag. Hvis de hadde noe, ville det bare være skittstier som ble slik fordi det var stien alle tok og slik at slitasjen på bakken ga en synlig sti.

Disse slags stier var vanligvis veldig grove med kun pukk, og kjerrer som brukte disse veiene ville bryte veldig raskt på grunn av slitasje disse stiene ga dem. Men siden massevirkningen av veier, har dette blitt et mye mindre problem ikke bare fordi vi har gjort kjøretøyene tøffere, men også fordi vi har bygget ordentlige veier som er jevne, slik at vi ikke trenger å leve slik igjen. Det er utrolig hva pukk og asfalt sammen kan gjøre!