firmatur

Inspirasjon til et godt arbeidsmiljø

Inspirasjon til et godt arbeidsmiljø

Vi bruker utrolig mange timer, hver eneste dag, på arbeids relaterte aktiviteter. Det er derfor viktigere enn noensinne, at vi har et arbeid som er inspirerende og meningsfyldt. Som kollega har vi alle derfor et ansvar for å gjøre hva vi kan, for å skape et trygt og produktivt sted å være. Men også arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for at medarbeiderne trives på arbeid. 

De fleste arbeidsgivere har interesse i et godt arbeidsmiljø. Først og fremst fordi det gavner virksomheten. Medarbeiderne blir mer produktive i trivsel, stemningen blir bedre, kreativiteten blomstrer, sykefraværet går ned og lønnsomheten går opp, når medarbeiderne trives. 

Hvordan kan man skape et godt arbeidsmiljø?

Først og fremst skal man prioritere det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Virksomheten vil vinne, hvis de legger til rette for at medarbeiderne lærer hverandre å kjenne, og blir trygge sosialt. Hvis man føler seg trygg, og har en god stemning, så blir man mer kreativ og de gode ideene vil skinne igjennom i arbeidsprosessene. 

En god måte å fremme et godt sosialt miljø på arbeidsplassen, er å skape noen felles opplevelser for medarbeiderne. Det kan være man har kake ordning hver fredag? Det kan også være man skal starte en løpe klubb. Hvis virksomheten virkelig har interesse i glade og sunne medarbeidere, kan det være det er en mulighet å integrere en ukentlig løpetur, i arbeidstiden? Det er vel verdt å undersøke med sjefen. 

Det er også en god ide å innføre en årlig firmatur. Det kan være en opplevelsestur i Norge, eller det kan være teambuiling i en europeisk storby. Heldigvis finnes det profesjonelle arrangører med lang erfaring i å arrangere skreddersydde firmaturer. Ved å benytte seg ekstern arrangør, er virksomheten sikker på å få mest mulig ut av firmaturen. Les mer på, https://signaturreise.no/ for inspirasjon til en årlig firmatur.