Velkommen
Om prosjektet
Historiske glimt
Fotoalbum 1
Fotoalbum 2
Fotoalbum 3
Fotoalbum 4
Fotoalbum 5
Slide show
Flytyper
Reklame
Dine historier
Forfatteren
Lenker
Kontakt info
e-mail me

Dine historier/bilder

Norving var i stor grad "folkets flyselskap", lokal buss og lokal sykestue. Rundt omkring i landet sitter det helt sikkert mange som har både gode historier og bilder fra selskapets liv, så:

Dine historier

Har du gode eller mindre gode minner fra ditt møte med A/S Norving? Har du arbeidet i selskapet? Har du spesielle historier som du vil at andre skal lese? Her vil jeg publisere historier som dere sender inn. Jeg forbeholder meg retten til å redigere disse. Og til å forkaste historier som ikke er innenfor vanlig høflighetsstandard. Alle historier med anonym avsender går rett i søppelbøtten - men dersom du ikke ønsker navnet ditt på en nettside - er det helt OK. Bruk menyknappen "kontakt informasjon" eller "e-mail" for å sende historien til meg. Oppgi om du reserverer deg fra å få navnet ditt publisert på nettet. Oppgi også om du aksepterer at jeg kan bruke historien din i boken.

Fra tidligere flygeleder Bjarne Nilssen har jeg fått følgende historie om Norvings andre kvinnelige pilot, Sigrid Hammer:

"Jeg var vakthavende flygeleder på Oslo Kontrollsentral, og hadde ansvaret for den sektoren som tok seg av trafikken mellom Geiteryggen og flyplassene på Vestlandet, samt trafikken inn og ut mellom Sola og Fornebu.

Sigrid Hammer tok av fra Geiteryggen med kurs for Flesland, samtidig som en Braathen 737 startet nedstigning mot DRA VOR, "inbound" fra Sola. Det blir som vi skjønner kryssende kurser, og dermed en såkalt "konflikt". Men været var fint, og følgende samtale fant sted:

Oslo Control: "BRA 6, Oslo, traffic is a light twin airliner crossing your track right to left, now at 1 o'clock 8 miles, below"

BRA 6 (skal være morsom, dette var lenge før samordningen): "OK, Oslo, we have the little Scandinavian in sight"

Sigrid: "Dette er Norving 223, det er ikke størrelsen det kommer an på!!"

Historien under kommer fra AFIS fullmektig Leif Kåre Stenhaug i Vardø. Også han kan fortelle om en av Norvings fargerike piloter (som var fra Australia og ikke helt stø i det lokale tungemålet):

"Eller de gangene, Peter Morgan kom i snøfokk seilendes, og av og til fant fram på første eller andre eller tredje forsøk, og sa som så når han ble spurt; "Ne, de e ikk så ill, nusten såm å fly i sandstorm i Australia, bar det knase ikk mellom tenner."

KEEP THEM COMING!

Dine bilder

Har du spesielle bilder som du vil at andre skal se? Jeg vil publisere bilder som dere sender inn, i fotoalbumet. Bildene bør helst ikke være større enn 50 - 75kb og bør være i .gif eller .jpg format. Fotograf vil bli oppgitt, men dersom du ikke ønsker navnet ditt på en nettside - er det helt OK. Bruk menyknappen "e-mail" for å sende bilder til meg. Oppgi om du reserverer deg fra å få navnet ditt publisert på nettet. Oppgi også om du aksepterer at jeg kan bruke bildet ditt (dine) i boken. Jeg er svært takknemlig for bilder, A/S Norving levde jo for det meste i "predata" tiden - så det finnes i dag dessverre ikke mange bilder som er bevart digitalt.