Velkommen
Om prosjektet
Historiske glimt
Fotoalbum 1
Fotoalbum 2
Fotoalbum 3
Fotoalbum 4
Fotoalbum 5
Slide show
Flytyper
Reklame
Dine historier
Forfatteren
Lenker
Kontakt info
e-mail me

Boken om flyselskapet Norvings historie

norving-logo.gif

Boken om flyselskapet Norvings historie er nå i skriveprosessen. Parallelt med denne boken har jeg valgt å lage en nettside som skal beskrive bokprosjektet og gi glimt fra selskapets historie. Nettsiden om selskapet er "under construction" eller approaching, om du vil. Men følg med! Den vil bli jevnlig oppdatert.

Norving - hva var det?

I Kirkenes vokste det fram en stor flyentusiasme på slutten av 1950-tallet. Flyklubben startet opp i 1958 med Bjarne Zakariassen, Bjørn Rist og Odd Bentzen fra Kirkenes som foregangsmenn.
I løpet av et år hadde klubben et medlemstall på 120 personer og var på det tidspunktet et av landets største avdelinger av Norsk Aero Klubb. Klubbens formål var å drive med propaganda for flyging i sin alminnelighet.
Dette ble etter hvert for lite for de tre initiativtakerne, de så alle mulighetene som lå åpne for kommersiell drift i et så spredt befolket fylke som Finnmark. De ble derfor enige om å starte et selskap som hadde til formål å "drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet, og gjennom aksjetegning eller på annen måte å gjøre seg interessert i andre foretagende innen bransjen".

Den offisielle datoen for stiftelsen av A/S Varangfly var 24.juli 1959. Tolv år senere, i 1971, fusjonerte A/S Varangfly med Nor-Wings A/S i Tromsø, og året etter kjøpte selskapet opp Nordlandsfly A/S i Bodø og endret dermed navnet til A/S Norving.

A/S Norving hadde siden starten i 1959 vokst til å bli et av Norges fremste ruteflyselskap med 8 baser rundt om i landet og med en flypark på 27 fly.

I januar 1989 var det bare 4 fly igjen, 2 baser og to håndfuller med ansatte.

Selskapet gikk konkurs i 1993.

Hva hadde skjedd?

Hvorfor bry seg om et selskap som er konkurs?

Historien om A/S Norving fortjener å bli nedskrevet. Det er en annerledes og tankevekkende historie som fortjener å bli tatt vare på og formidlet til publikum.
Deler av historien er kun dekket skriftlig tidligere gjennom et jubileumshefte som kom ut i 1984.
Selskapets etablering, vekst og fall er spennende og inkluderer personligheter som Steinar Killi, Tove Strand Gerhardsen og Kjell Opseth. Historien inkluderer også eiere og vanlige mennesker rundt om i landet som satset og bygget opp A/S Norving i troen på politiske løfter om et sterkt distrikt Norge.
Mennesker som så verdier av å ha et lokalt flyselskap, ikke minst til ambulanseflytjenesten i Finnmark og Nordland.
Det var den gang da de fleste kommuner i Finnmark gikk inn med aksjekapital for å bygge opp fylkets eget flyselskap. Da enkeltpersoner brukte sparepengene på aksjer i et selskap som alle visste at det var behov for.

I en tid hvor landets største regionflyselskap, Widerøe, fyller 70 år og historisk fremstiller seg som forkjemperen på "kortbanene" i Norge er det spesielt viktig å få fram at det også var andre aktører på området. Boken vil vise at A/S Norving ikke bare var pioner i ambulanseflytjenesten, men også initiativtaker og pådriver for å få bygget flere flyplasser i landsdelen på 1970 tallet.
Reell likestilling var det også plass til i selskapet da de første kvinnelige flygere ble ansatt allerede på 70 tallet.

Tiden til å skrive A/S Norvings historie er nå. Fremdeles lever en del av selskapets foregangsmenn og fortsatt knyttes det sterke følelser til selskapet og dets avvikling.
Snart 14 år etter er det behov for å avklare hva som faktisk skjedde og rydde av veien oppfatninger som har festet seg som halvsannheter og myter.

A/S Norvings etablering, vekst og fall reiser spørsmål av interesse for samfunnet i dag og boken vil bli vinklet med menneskene, det samfunnsmessige/politiske, og de historiske fakta i sentrum.

Hvem er det som arbeider med å få historien om AS Norving fram i lyset?

Bokprosjektet har fått stipendstøtte av NFF - Norsk Faglitterær Forfatter & Oversetterforening - http://www.nffo.no/index.asp og fra Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Troms - www.lu.no men drives på privatbasis av Kjersti Melling.

INNHOLD, INFORMASJON, PÅSTANDER OG MENINGER PÅ www.norving.no ER KUN FORFATTERENS ANSVAR.

Om boken

Boken om Norving vil bli delt i klare tidsperioder:

1959-1984 - Oppbygging og ekspansjon

 

  1. Hvordan det hele startet
  2. 1960 årene - utvikling
  3. 1970 årene - ekspansjon
  4. 80 årene fram til 1984 - stor optimisme

1984 til 1993 - Optimisme, problemer og nedbygging

 

  1. 1984 til 1988 - Optimisme tross problemer
  2. 1988 til 1990 - nedbygging og likevel nye forsøk
  3. 1990 til 1993 - slutten

Hver periode vil selvfølgelig inneholde en fyldig oversikt over flytyper, operasjoner og rutenett.